Dalykas: Pati save partrenk. Pati sau kurk įstatymus
Nuo: Andriukas dviratukas
Data: 2017 04 01

Šiandien, skubos tvarka, "koncentracijos stovyklos" vardu "Lietuva" (pavadinimas vokiečių kalba reiškia: "arbeit macht frei") kaliniams atvežė "Lietuvos nepriklausomybės aktą".
Berlynas maloningai leido jį išvežti.

Valdžios Padų Laižytojų Universitetas (VDU):
http://www.tspmi.vu.lt/tinklarastis/2016/04/t-janeliunas-auksine-partija/#comment-114968
paslaugiai nusiuntė profesorių Liudą Mažylį parvežti valdžiai tą nepriklausomybės "Saulę".

Jos kainą nustatė valdžios pirkėjai UAB "MG Baltic":
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Liberalų sąjūdis kyšiai

Nusikaltėliai prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis užregistravo to akto pataisas:
Kaip įprasta, taiso svetimą, ką patys nei darė, nei geba, nei gali teisių tokių.

Komunistai, Seimo nariai Algirdas Butkevičius ir Gediminas Kirkilas pasiūlė dar labiau sulietuvinti žodį "deklaracija", parašyti daugiafunkcius, modernius, pažangius žodžius:
"pageidavimas", "noras", "svaja" arba "siekis".
Nes "deklaracija" yra deklaratyvu, netikra. Tikriau yra "siekis".
Visos kitos partijos vienbalsiai pritarė.

Nes "siekti" yra visuose rinkimų pažaduose ir vyriausybės programoje.
Labai derėtų prie "munduro".

Valdiškų pataisų iškilmių proga neapsieita ir be informacinių karų, atakų:
mokslainiai pareikalavo saugoti "aktą" pas pradinį gavėją Berlyne, kad tik niekas jo nepakeistų, neiškreiptų.
Kietakakčiai. Priešinasi pažangai. Buržuaziniai išdavikai. Parsidavė Rusijos valdžiai. Taip kažkada jie pavogė ir Mindaugo karūną. Irgi atidavė vokiečiams.
Mes, vis tik, karūnuosime stovyklos vadus, nesvarbu kuo.

Pataisų proga, Lukiškių aikštėje nusikaltėlis Vilniaus meras Remigijus Šimašius savo kieta kakta vienu sykiu įžiebs net 58 medžius. Ir nei 1 valdininko už tai nekirs, nebaus, kaip įprasta:
http://andrius.saugokmedi.lt
Kiti merai stengsis tą patį, mėgdžios.

Šiandien pajūrio mokytojai kviečia atsodinti Kuršių Nerijoje pušis, kurios išdegė prieš 3 metus.

... Kad Skvernelis, Šimašius ir visi kiti valdininkai turėtų ką kirsti savo į buką galvą panašiais daiktais ir kietomis kaktomis.
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Skvernelis kieta kakta
Jis Kuršių nerijoje augins žemės grobikų, statybininkų investicijas, "pažangias"... jau labai toli peržengusias padorumą.

Mes irgi kviečiame savanorius talkinti taisyti įstatymus:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Seimas
Už laisvę, už dviratį, prieš geldas.
Atstatykime Konstitucines prigimtines žmogaus ir gyvūno teises.
Eikite ir patys valdžion. Kvieskite. Burkite, kas dar ne visai paliego kūnu ir protu.

Rašykite man kokie įstatymai laužo Konstitucines, ypač prigimtines teises.
Ten skelbsime ir reikalausime naikinti.
Įsakymus - irgi. Pavyzdžiui, Grybė neteisėtai atsisakė duoti pasą ir pilietybę merginai, kuri čia gimė, tik mama nepasirūpino pasu:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė Grybauskaitė

Galite jungtis prie Asociacijos saugokmedi.lt.
Galite ir nesijungti. Svarbiausia veikti. Patarsime.
Susirašinėjime elektroniniu paštu, kurį dabar skaitote, jūsų laišką skaitys visi kiti dalyviai. Žiūrėk laiško galą.

Policajai sako, neva yra dar ir prigimtinės pareigos. Nėra tokių.
Prie jų priplaka viską, visas esamas ir išgalvotas taisykles, kodeksus, įstatymus, suvaržymus. - Viską dirbtiną, iškreiptą, nelaisvę, beprotybę.
Nesidrovėkite. Tai visai saugu, nes niekas nieko nekeis. Esate neįgalūs kaliniai. Niekam nedarote įtakos, nereiškiate. Nesate "stovyklos" šeimininkai. Tik vos kvėpuojate... Kol jums leidžia. Dar kartais mojuojate vėliavėlėmis.

Laisvai kvėpuoti draudžia Paso ir kortelės įstatymas.
Visi kaliniai, kurie neužsideda šios jų išgalvotos "geltonos žvaigždės" ir neduoda pirštų atspaudą, gauna prigimtines baudas.
Nors, Konstitucinė, prigimtinė yra teisė gyventi, o ne prievolė gauti baudą už tai.
Išdidūs Britai kažkada atsisakė šios teisės visuotinai atspauduoti pirštus, būti prilyginami nusikaltėliams iš prigimties.
Bet nereikia lyginti skirtingus dalykus. Laisvėje yra kitos taisyklės. "Lietuvoje" jos negalioja.

Štai jau pusę mėnesio Alfonsas Butė badauja prie Seimo:
http://andrius.saugokmedi.lt/
Stengiasi keisti įstatymus bergždžiai.
Kiek jų bekeisi, kol juos "vykdys" nusikaltėliai, tol nebus skirtumo.
Nusikaltėlis, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis neleidžia Alfonsui mirti badu. Ateina kartais ir maitina pažadais pakviesti jį išsipliurpti "konferencijoje"... Kad visai jėgos per liežuvį apleistų ir atgultų, nebadytų čia akių valdžiai.
Jūs irgi lankykite Alfonsą, šerkite pažadais padėti jam kovoje.

Budėkite prie jo minioje. Ginkite susirinkimo laisvę be jokių valdžios leidimų. (Žr. nuorodą į savanorius taisyti įstatymus Seime.)

Žmonės prašė Susisiekimo ministerijos rašyti Kelių Eismo Taisyklėse (KET) aiškiai:
galima eiti per tuščią gatvę, kai yra raudona šviesa.
Vaikščioti ir važinėti dviračiu yra prigimtinė Konstitucinė teisė. Ginkime ją ir sau, ir gyvūnams. Visa Žemė yra pėsčiųjų ir dviračių takas.
Tą jau ir dabar leidžia Eismo Geldų Keliais Įstatymo §32: leidžia bausti tik, kai reikia užtikrinti saugumą. Jei gatvė tuščia, tarkim už 70 metrų, tada eiti saugu ir galima; bausti draudžiama.

Aš patariu važiuoti. Tada kirstum gatvę greičiau, kol gelda nepastebėtų ir neparlėktų tyčia tave partrenkti, kad pamokyti savo taisyklių, o paskui lieti "krokodilo ašaras", kaip ją už tai graužia sąžinė, nes juk pati esi kalta, kad nepatikai jai.

Įstatymas jau draudžia bausti. Žmonės tik prašė parašyti aiškiau ir KET, nes policajai nežino kas yra Konstitucija. Jiems turi būti iškalta akmenyje.

Buvęs Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Komunistas, su valdininkais pirma atsikalbinėjo tarptautinėmis "konvencijomis". Nors žmonės jas ir siūlė keisti.
Kai pagaliau pritrūko popieriaus, ministerija atrėžė, kad pėsčioji ir pati yra eismas. Todėl pavojus vis tiek yra.
Ją gali partrenkti pati ji, save.
Ši visiška kvailystė yra visiškai oficiali: su oficiozų parašais, ant minkšto popieriaus, "Lietuvos" vardu.

Tą patį kitom progom kalba ir policajai: pati esi eismas. Nesvarbu, kad kito eismo nėra.
Gali save partrenkti.

Tokia bepročių valstybė.

Jie labai mėgsta kibti prie atšvaitų, žibintų, liemenių, šalmų, takų.
Irgi teisinasi, neva juos graužtų sąžinė, jei jie tave partrenktų. Bet kažkodėl tai primeta tau: neva graužtų juos, bet graužti turi tavę.
Nes pati esi kalta, kad jie "nemato", o ne jie.
Neva tavęs nemato, akli, priešingo eismo šviesos juos akina, net kai to eismo nėra.
Nors, KET draudžia važiuoti, jeigu nematai kelio ir negali išvengti kliūčių.
KET įpareigoja tavo geldos priekines šviesas apšviesti pėstįjį ir dviratastą. Jei nematai, reiškia nešviečia.
Geldastai, įskaitant policajus, šitaip patys laužo taisykles.
Jei geldą akina priešingos šviesos, tai tarp jų pasimes bet kokia dviračio švieselė. Nes ji jos nenori matyti.
Joks šalmas, žibintas, atšvaitas, liemenė, dviračių takas neišgelbės nuo aplaidaus geldos vairuotojo.
O sąmoningas pats važiuos lėtai, apvažiuos ir be viso to.

Policajai sako, neva nemato tamsoje. Bet juk pamato ir baudžia už nieką. Melagiai.

Jau daug dviratastų ir pėsčiųjų nubaudė.
Nebelieka laiko gaudyti nusikaltėlių. Todėl stovi geldos ant pievų visur, žaloja, vagoja. Ir jokiam policajui sąžinė nevirpa. Nejaučia "prigimtinės pareigos".
Tikrai akli.
Jei iškvieti, tai tave pačią dar gėdina, gaišina, ieško tavęs, o ne žolės laužytojų.

... Atvirkščiai, visi suvaržymai dviračiui, pėsčiajam irgi, tik traukia prie jų aplaidžias geldas. Tai yra tik dingstis partrenkti ir kėsintis tyčia. Mokinti bamperiu.
Policajams tai dingstis priekabiauti, persekioti, susidoroti su savo auka, geru žmogumi už nieką, arba už tai, kad netingėjo ir ką gero nudirbo.

Aš tokias įstatymo pataisas jau teikiau Seimui ir vyriausybei:
http://andrius.saugokmedi.lt/istatymas/KET
Visi viską nutylėjo.
Seimo narys Arvydas Anušaukas pasakė, kad yra "nekompetentingas". Ir nieko neveikė. Nors privalėjo bent pasirūpinti, kad vykdytų "kompetentingas".
Matyt, nėra tokių visai.

Visus jūs tenai sveikinu su visuotina "nekompetentincijos" diena. - Perfrazavus kanceliarinės valstybės (koncentracijos stovyklos) nusikaltėlės prezidentės Grybės Kanceliariją:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#prezidentė kloties
Linkiu jums kuo greičiau išeiti į laisvę.

Šiuo tikslu Seimas pasirašė "aktą", "deklaraciją", "siekį" mažinti emigraciją. Jie emigraciją pervadino į "nepriklausomybę". Tuo vienu mostų ir neliko emigracijos, ir pagausėjo "nepriklausomybė".

2016 metais iš Lietuvos į laisvę pabėgo 50000 žmonių.
2017 metais pabėgs 84000 žmonių.

Andriukas nepriklausukas


Susirašinėjimų aprašymai, bei archyvai:
http://susirašom.saugokmedi.lt/dviratis/
Rašyti: dviratis@susirašom.saugokmedi.lt
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/
Rašyti: bendrijos@susirašom.saugokmedi.lt
Atsisakyti laiškų: priežiūra@susirašom.saugokmedi.lt
Dalyvių yra keli šimtai. Valdžios priešai. Seimo ir Savivaldybės Tarybos nariai kai kurie.

Įsakykite ar slėpti vardą, ar rodyti viešai.