Susirašinėjimas "Bendrijos". Aprašymas bei nuorašai (archyvai):
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos

Dalykas: Aplinkos ministre brukite Janiną Gadliauskienę, arba save. Seimo nario, buvusio ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus "tėvoniją" užstato. Jis tą dangstė
Nuo: Andriukas dviratukas
Data: 2019 01 03

Teįkvepia tai silpnus tikėjimu žmones, kurie man sako: nepavyks, užsiimsiu savimi, nekovosiu.
Buvo jų ir šiame "mūšyje".
Užsiimti savimi sveika. Kitaip negalėtumėt kovoti. Bet atsisakyti kovos yra kvaila. Kol turi laiko, gink kitus, kad nusikaltėlių valdžia nepasivytų ir tave kada nors. Paskui bus per vėlu gintis. Ir nebeliks kas gins tave...
Kovok bent po žiupsnelį.

Mano kvietimą į šį "mūšį" vis tik įvykdė dori žmonės. Nedori nevykdė. Pamokinau ir tuos, ir anuos. Šiek tiek pavyko. O juk ir jie galėjo nieko neveikti...

Slibinas yra ilgas, nuobodus ir galingas tik, kai jam duodi kelią.
Jis nėra jokia mitinė, o todėl nenugalima, būtybė.
Slibinas (dinozauras) buvo tikras. Jį kažkas nugalėjo. Todėl jo dvėsenas kur nors vis atkasa. Jei jis būtų netikras, tada niekas apie jį nieko neatkastų.

Jūsų skurdų Kalėdų stalą papildžiau gausiomis ministrų galvomis... net 3:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/vaikui_draudziama.htm#streikas

Skambinkite Skverneliui, įsakykite, kad Aplinkos ministrės krėslą pakištų Janinai Gadliauskienei iš Žaliųjų Vilniaus skyriaus:

Sakykite, kad jai tinka ir padėvėtas.
Arba užgrobkite tą krėslą patys. Skubėkite, kol tuščias.
Skambink ir Grybei. Tegul netenkina Skvernelio, jei tas siūlys bet kurį kitą krėslo užpildą.

Dar pasiskųskite Skverneliui, kad neteisėtai statys beprasmį, žalingą tiltą į Vingio parką:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizės švaistymas Vingio parkui tiltas
Po juo valdininkai pakas pinigus, kad neatitektų mokytojams, kurie ka tik streikavo.
Nuo jo spjaudys į šulinį (vandenvietę).

Jei, kaip įprasta, neketinate nieko veikti, bent veidmainiškai pasimelskite prie skurdaus Kūčių stalo už valdžios aukas... Arba bent išbarkite, kas prie stalo ragina vykdyti Dievo įsakymą užtarti tą vargšą... Išvadinkite tai "politika" ir uždrauskite apie ją prie stalo kalbėti. Prie stalo galima tik apie valgius ir tik dėkoti Dievui už tai, kad dar numeta nuo kieno nors stalo "trupinį" paėsti... O tikėjimas palauks...

Šiuo metu statybininkai apsėdo Vilnių kaip niekad gausiai. Griauna, kerta viską.
Žymiausias pavyzdys:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#Žalgirio stadionas

2016 metais Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis nešė kyšį iš įmonės "MG Baltic":
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Liberalų sąjūdis kyšiai
Kad gavėjas neįkliūtų, nedanešė, neleido, pagavo nešiką prieš tai. Pakišo ir sužlugdė. Susipešė gauja.

2017 metais tos pačios kyšininkų įmonės "MG Baltic" įmonė "Mitnija", lyg niekur nieko, pradėjo statyti Vilniuje ne asmeninę dėžę, o valdišką, ir ne bet kokią, o tariamų teisės sargų, ir ne bet kokių, o nusikaltėlių Policijos 1 Komisariato Vileišio 20C:
http://andrius.saugokmedi.lt#medžiai
Neteisėtai iškirto 18 medžių.

Žmonių skundus nutylėjo Vilniaus Savivaldybės Taryba visa. Tylėjo ir 4 nariai iš apsimetėlių partijos "Lietuvos sąrašas":
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Lietuvos sąrašas
Kažkas iš Tarybos, tikriausiai nusikaltėlis meras
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#Remigijus Šimašius
neteisėtai perdavė skundus skundžiamiems valdininkams.

Sukčiai Miesto Plėtros Departamento
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/savivaldybe#MPD
direktorius Mindaugas Pakalnis ir architektas Gintaras Kuodis atsisakė patys savę išvaryti.

Dar pasigyrė, kad neteisėtai keitė net 2 detalius planus:

Žalgirio stadione dėžės buvo neteisėtos. Jie tyliai pakeitė planą. Tapo tariamai "teisėtos". Net meras nusikaltėlis Remigijus Šimašius sakė, kad neteisėtos. Bet nieko nebaudė.

Vileišio 20C neteisėtai išplėtė požeminės geldų aikštelės brėžinį, nes ji netilpo. Pradžioje, ją piešė per mažą po Policijos komisariatu. Paskui neva naujos taisyklės pareikalavo didesnės. Gal patys jas ir pakeitė. Todėl iškirto medžius, o ne busimą namą. Trauktis verčia aukas, o ne užpuolikus su savo geldomis. Jei namas netelpa, privalo jo atsisakyti, o ne brukti dar didesnį.
Kokios tos taisyklės valdininkai nerašė. Nutylėjo ir įstatymus.

Teritorijų Planavimo Įstatymas draudžia keisti detalų planą, ypač užstatymo ribas:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/vaikyk.htm#statybas
- Įskaitant naujai išrastą, bet nesamą sąvoką: "koreguoti".
Želdynų Įstatymas draudžia kirsti.
Vilniaus Bendras planas draudžia sutankinti miestą:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#skundai

Tai nutylėjo:

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#generaline prokuratura
3 kartus perdavinėjo skundžiamiems tarnautojams. Tyliai. Nesakė kuriems.
O ir anie neprisistatė neteisėtai. Anonimai. Tik parodomai nuleidinėjo skundus į "unitazą". Paprastai. Be jokių taisyklių, kodeksų. Tik dangstėsi taisyklėmis, kurias patys sau parašė, priešingas įstatymui. Nesakė kodėl. Net nesakė, kad atsisako tirti. Tik rodydavo, kad jos yra, kad skundikai jų neatitinka... ir tek... Jokių išvadų... Toliau ilsėjosi darbe...
BPK 2 str. prokurorui įsako tirti nusikaltimą iškarto.

Nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#prezidente dangsto teisejus
Kaip įprasta, už ją atsirašė Kanceliarijos tetos. Anos nuolat laužo Konstitucijos §89: niekas negali pavaduoti Grybės. Jos yra tikros prezidentės:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė Grybauskaitė kiek
Rašė neva prokurorai nepriklausomi nuo liaudies.

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis nuleido į "unitazą" dar ir skundą, kad Grybė nevykdo pareigų, kad Kanceliarija užgrobė valstybės perversmą.

Nusikaltėlis ministras pirmininkas Saulius Skvernelis
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#vyriausybė
Nutylėjo. Užtat bent išvarė Aplinkos ministrą Kęstutį Navicką.
Skundikai reikalavo dar bent 3 stambių galvų: Finansų, Vidaus reikalų, Žemės Ūkio ministrų.
Skvernelis padarė už skundikus tokią nuolaidą sau. Jei išvarytų dar bent 1, tektų pagal įstatymą paleisti visą vyriausybę.

http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Seimo Kontrolieriai
Seimo kontrolierius Raimondas Šukys primelavo; rašė ką galėtų rašyti tik jei tirtų. O kadangi netyrė, todėl ir atsisakė.
Iškarto pabėgo, atsėdėjęs krėsle savo laiką, baigė "kadėnciją". Tokį būdą vengti atsakomybės ir protingų vadovų, maišatį sugalvojo Grybė:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#prezidentė keisti vadovus pagal laiką
Jo krėslą ėmė šildyti Milda Vainiutė, buvusi "prezidentė" pagal Kostitucijos §89.
Ji tik rašė neva Raimondas Šukys rašė teisingai. Nerašė kodėl.

Seimo kontrolieriai privalo skelbti tyrimo išvadas viešai (sprendimus). Todėl jie vengia tirti viską. Kitaip liaudis sužinotų kokius žmones jiems skundžia.
Dingsčių sugalvoja bet kokių...

... Neva tu kartoji skundą. Nors, tu rašai, kad jį nutylėjo. O tai yra nauja.

... Kad tu pavėlavai per 1 metus.
- Na ir kas? VAĮ §3 3 sk. draudžia taikyti įstatymą, jei nebūtina. Prabėgęs laikas nekeičia esmės. Pats Seimo kontrolierius privalo reikalauti keisti savo, Seimo kontrolierių įstatymą. O tuo metu tegul jo netaiko ir tiria. Jei jau laužo teisingus straipsnius, gali laužyti ir blogus.
- O kai Vilniaus Savivaldybė pavėlavo atsakyti per 1 mėnesį, kaip nurodė pats Seimo Kontrolierius Šukys, tada tą tariamą atsakymą neišmetė ir nenaikino statybų, nereikalavo, kad Seimas įvestų tiesioginį valdymą Vilniuje.
- Kai pats Seimo Kontrolierius Augustinas Normantas pavėlavo atsisakyti tirti, jam pakako tik atsiprašyti ir tęsti poilsį. Įstatymas neįgaliojo jo atsisakyti tirti vėliau negu per 7 dienas. Po 7 dienų galima tik tirti.

... Kad jie nėra teismas.
- Taip. Bet todėl jie ir privalo tirti... Kad išvengti teismų. Tu skundi ne ką atsakė, o ką nutylėjo. O į teismą SKĮ įpareigoja eiti patį Seimo kontrolierių.

... Kad negali tirti prezidentės, ministro pirmininko, prokuroro, savivaldybės tarybos.
- Taip. Bet ir tuomet Seimo kontrolieriai privalo pranešti Seimui ir kitai valdžiai apie nusikaltimus.

Seimo kontrolieriai nutyli ir valdininkus, kurie yra ne vien Savivaldybė, o ir prezidentės Kanceliarija. Valdininkus tirti jie gali. Nesvarbu, kad negali tirti jų viršininkių.
Jei jie atsisako tirti Kanceliarijos valdininkes, tai reiškia, kad jie tikrai skelbia jas prezidentėmis.
Prokurorą tirti privalo, kai jis laužo ne BPK, o VAĮ.
Savivaldybės tarybos jie negali tirti ne apie viską, o tik kaip jie balsuoja, "kolegialiai". O kaip Taryba nepaiso skundų tirti privalo.

Juokingiausias buvo Seimo kontrolierius Augustinas Normantas. Jis melavo esąs laisvai samdomas "menininkas", nepriklausomas, be pareigų, o tik su teisėmis veikti... arba, maloniau, neveikti ir ginti tik savo teises...
Neva jo sprendimai yra tik "rekomendacijos". Neva negali niekam įsakyti.
Neva jis veikia tik jeigu abi pusės juo pasitiki. O jei nepasitiki, eik į teismus, ar į visas 4 pasaulio šalis.
- Tarsi tai būtų ne viešas, o asmeninis rūpestis.
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/vaikyk.htm#viešas rūpestis
Tarsi, ateina valdininkas pas Seimo Kontrolierių, pasitiki juo, skundžia anam žmogų, kuris nuo jo gina šalį, ir prašo sutaikyti. - Lyg teisėjas taikytojas.
Nebūna valdininkų, kurie savo noru "pasitikėtų" tais, kas juos tikrina. Matyt, todėl jis ir netiria jų. Bet meluoja neva dėl skundikų. Neva tik jie nepasitiki. Į teismus jis turėtų siųsti valdininkus, o ne skundikus. Tegul patys valdininkai bylinėjasi, už asmeninius pinigus, ne darbo metu.

Šie veikėjai pridengė ir valdininkus, ir vieni kitus. Gavo jie skundus apie vienas kitą.
Pridengė ir ankstesnius dangstytojus:
buvusius Ministrus pirmininkus Andrių Kubilių (tebėra Seimo narys);
Algirdą Butkevičių;
ir tą pačią Grybę.

Kubilius yra Konservatorius. Butkevičius - Komunistas. Buvęs Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas - Zuoko partijos. Grybė - vėl Konservatorių numylėtinė. Skvernelis - Valstiečių ir žaliųjų. Štai tokios tariamai skirtingos, priešiškos partijos, yra išvien, vieni kitus dangstė ratu, pakaitomis:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#parkocidas Neries krantų Vilniuje
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#Aplinkos Ministras dangstė
išskiriu Kubilių ne kad jis išskirtinis, o kad jis toks pat sukčius kaip kiti. Kad nesakytumėt, neva jis ir jo Konservatorių partija yra vienintelė atsvara sukčiams.

Šis "mušis" žymus tuo, kad vyko visai be taisyklių. Ankstesnius kartus valdžia bent vaizdavo bent dalį "proceso": atsirašinėdavo, laiku, rašydavo būtent atsisakymus tirti, o ne laiškus be pavadinimo...
Dabar dažnai tyli, išmeta.
Bet vis tiek "mūšį" laimėjome.

Nesakykite, kad vietoj blogų ministrų ateis blogi; todėl neva nelaimėjome. Dabar tai priklauso nuo jūsų. Jei nereikalausite gerų, valdžia manys, kad tenkina blogi...

Kai pridengia 1 reikalą, valdžia pridengia ir ankstesnius. Nusikaltimas tęsiasi, didėja, plinta vis nauji dalyviai.
Jam nėra senaties ir dėl to, kad valdžia vis naujai nusikalsta, ir dėl to, kad tai yra kėslo (politikos) nuolat puldinėti taikius gyventojus dalis - nusikaltimai žmoniškumui (BK §100).
Nežmoniška yra atimti žmonėms asmeninį gyvenimą ir pavergti bylomis.
Dar ir puldinėja tuos valdžios priešus policajai, prokurorai, teisėjai, psichiatrai, asmeniniai (nevaldiški) jų samdiniai, chuliganai:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise

Šie reikalai, skundai aplimpa vis naujais ir ankstesniais reikalais. Dabar prilipo:

Kubiliaus "tėvonijoje", Vilniaus Antakalnyje, dygsta net keli neteisėti namai, kuriuos pridengė jis pats su savo padėjėja Seime, buvusia Vilniaus savivaldybės tarybos nare Birute Galiniene:

Šie namai sunaikino pievas, medžius, vijoklius, skruzdėlynus visiškai, užstatė aklinai. Iškirto medžius ir krūmus net valdiškoje žemėje, už sklypų ribų.
Užgrobė valdišką žemę.
O orą ir žalumą semiasi iš gretimų sklypų, kurių dar neužgrobė ir nesunaikino.

Visos šios statybos yra šalia, aplinkui Šilo tiltą.
Greta jo 2011 metais jau neteisėtai pastatė gaisrinę su pagalbos telefonu 112, kuris amžinai negelbsti:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#krizes svaistymas
Aną irgi pridengė Galinienė ir Kubilius.

Ne atsitiktinai dabar už šiuos nusikaltimus Sauliaus Skvernelio vyriausybė siunčia būtent Andrių Kubilių vadovauti kažkokiam skyriui Europos Sąjungoje, ilsėtis.

Vileišio 19 neteisėtą namą-dėžę "prastūmė" Algirdo Kaušpėdo sukčių architektų įmonė UAB "JP architektūra".
Jie nuslėpė nuo viešo aptarimo dalyvių, aplinkinių gyventojų raštus apie tą aptarimą. Suklastojo išdavą: neva aptarimas (gyventojų susirinkimas) pritarė statyti. Davė tuos suklastotus popierius Savivaldybės Administracijai tvirtinti. Ana nutyli klastotę.
- Tvirtinti turi ne Administracija (patys sau valdininkai), o Taryba (rinkti politikai). Nes bet kokiai naujai statybai rengti reikia ne projektinius pasiūlymus, o detalųjį planą.
Algirdas Kaušpėdas buvo dainoriumi būryje (grupėje) "Antis", valdiškos Lietuvos Televizijos vadovu šaudymų į jūsų laisvę metu 1991 metų sausio 13, Persitvarkymo Sąjūdžio pirmūnu:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#esmė dingo 1989

Įstatymų sąrašas ir pamokos:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/vaikyk.htm