Susirašinėjimas "Bendrijos". Aprašymas bei nuorašai (archyvai):
http://susirašom.saugokmedi.lt/bendrijos/

Dalykas: "Sausio 13" byla. Niekas nenorėjo tirti... Atidavė kaltininkams. 1 iš jų galėjo būti nusikaltėlė prezidentė Dalia Grybauskaitė. Išėjusių 2017 metų sėkmė: valdžia traukiasi, nors ir tyliai
Nuo: Andriukas dviratukas
Data: 2018 01 12

Kiekvienas turite po nusikaltėlį Seimo narį:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Seimas
po nusikaltėlę Prezidentę:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#prezidente dangsto teisejus

Reikalaukite, kad jie išvarytų Vilniaus Apygardos teisėją Stasį Lemežį už tai, kad "Sausio 13" byloje paskelbė kaltais ne Tarybano kareivius, o jų aukas.

Tai jau porą metų bergždžiai jums pasakoja Nepriklausomybės atstatymo Akto signataras Zigmas Vaišvila:

http://zigmas.saugokmedi.lt/sausio 13 byla apkarpe.htm

Tai "Sausio 13" bylos dalis. Ją prokurorai, teismai, prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimas numarino, išmetė kaltininkams.

1990 metais, kaip ir šiais laikais
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#įsikišk
po šalį bastėsi žali huliganai su šautuvais. Kaip ir šiais laikais, jie mušė nekaltus žmones. Rodė kas yra viršininkas. Aukas gi ir kaltindavo.

Skirtumas tik, kad šiandien žali policajai kimba ne vien prie "kaltų", o ir prie nekaltų, "profilaktiškai", kad nelaisvėtų. Prie paauglių ypač, kad išaugę "gerbtų" "viršininką".

1990.04.20 tariami kareiviai užpuolė paskutinę valdišką laisvą spaustuvę Vilniuje, pritalžė jos sargus savanorius, Aukščiausios Tarybos narį Zigmą Vaišvilą ir pametė jį be sąmonės.

1990.05.25 Generalinis prokuroras Artūras Paulauskas slapta nurodė atiduoti tą bylą TSRS karinei prokuratūrai - tiems, kurie ir vykdė šį nusikaltimą žmoniškumui.

1993.06.22, tik po 3 metų, prokurorai pradėjo tą bylą vėl.
1993.11.22 ją greitai sustabdė, pamelavo, neva įtariamųjų nežino. Nors, patys kaltininkai visus tuos vardus išdavė.
Paskui kažkada sujungė kelias "Sausio 13" bylas, nors su jomis nieko nedarė.
2014.11.03 tą bylą nutraukė, kad neįkliūtų prezidentė Dalia Grybauskaitė. Nes suvienytoje byloje galėjo paaiškėti, kad ir 1991 metų sausio 13 ji tebedirbo Komunistų mokykloje; gal net bendrininkavo "kareiviams" ją užgrobti.

2017.11.02 Zigmas parašė ieškinį, kad Lietuva ir Rusija jam atlygintų žalą dėl nusikaltimų, kurių baudžiamąją bylą nutraukė.
Jis kviečia prisijungti visus nukentėjusiuosius.
Kvieskite. Tegul atsiliepia jie.

Netikėkite manimi. Manykite, neva esu 5 kolona, neva šmeižiu Grybę ir Seimą. Manykite neva "Caras geras, tik jis nežino".
Įsitikinkite patys. Bergždžiai rašykite, skambinkite jiems, prašykite kad priimtų, išklausytų.
Jie jums neatsakys, nes esate 0.
Geriausiu atveju atsirašys jų Kanceliarijos. Laužys Konstitucijos §89. Neteisėtai pavaduos Grybę:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz#prezidentė Grybauskaitė kiek

Ir už visą tai, ir už tai, kad ji nepaiso prokurorų ir teismų nusikaltimų, reikalaukite, kad Seimas išvarytų ir nusikaltėlę prezidentę Grybę.
Paskui ir pats Seimas tegul išsivaikšto už tą patį.

O tada eikite į gatves švęsti sausio 13 laisvę.
Stūksokite prie laužų ir teikite dainoms apie juos prasmę.

Jei to nedarysite, ateis diena, kai ir tą 0-ų minią valdžia išvaikys.

2017.09.25 gausus policajų būrys slapta išvaikė badautojus iš Daukanto aikštės, prie Prezidentės rūmų:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise/badas.htm
Už tai, kad šiurkščiai sulaužė Konstitucines susirinkimų ir žodžio laisves, išvariau iš darbo Vilniaus savivaldybės Administracijos vadovę, nusikaltėlę Almą Vaitkunskienę.
- Eilinė Andriuko auka paspringo savo pačios popieriaus "vėmalais".
Ji buvo pagrindinė kaltininkė.
Tai buvo išėjusių 2017 metų mūsų sėkmė.
Į jos vieta sėdo nauja busima Andriuko auka...
Kiti bendrininkai: Policija, visi Savivaldybės tarybos nariai, Seimas, prezidentė Grybė. Visi jie tyli apie šį nusikaltimą. Taryba tik Vaitkunskienę paaukojo. Nutylėjo už ką. Jie dar laukia jūsų atpildo.
Reikalaukite juos išvaryti.

Teisėjas Lemežis yra ne išimtis o valdžios dėsnis, kuris neigia Tarybų valdžios nusikaltimus.

Policajai irgi neigia Stalinizmą, vadina tai Landsbergio pramanais.
Prokurorai nuslėpė tokius kartu su kaltinimais Grybei:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#generalinė prokuratūra ne Prezidentė
Ten rasite, kad nusikaltimai žmoniškumui nenugrimzdo į praeitį.
Valdžia juos tęsia ir tuo, kad juos dangsto, ir naujais puldinėjimais.
Tą, bei visą aukščiausią valdžią pridengė ir STT:
http://andrius.saugokmedi.lt
Šita nesėkmė irgi yra visų mūsų išėjusių 2017 metų sėkmė, nes klampina visą valdžią.

Dėl to ji yra priversta trauktis, nors ir melagingomis dingstimis, vogčiomis.
2017.04.01 uždarė Vieningą Atsiskaitymo Knygelę už tai, kad vogė jūsų komunalines įmokas virš 100 mln. litų per metus:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#Lietuvos Bankas
2017.11.02 išvarė Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės, Naujoje Vilnioje, direktorių Mačiulį, už tai kad grobia ir kankina žmones:
http://andrius.saugokmedi.lt/oficioz/teise#psichas

Gausūs tie liaudies ir ūkio pasiekimai buvo išėjusiais 2017 metais.
Koncentracijos stovykla "Lietuva" turi ką švęsti... prie 0-nių laužų benamiams...
Tokių pat sėkmingų ir linksmų jums ir Naujųjų metų!

Andriukas šventukas