Susirašome elektroniniu paštu

Nemokamai.
Galima ir mokamai.
Viešai, arba savo reikmėms, neviešai, uždarai, slaptai.

Duodame saugų nuo seklių elektroninį paštą.
Tu gali talpinti (hosting) nemokamus, arba mokamus interneto puslapius, svetaines.

Jei neveiks adresai su lietuviškom raidėm bandyk jas keisti po vieną nuo galo į lotyniškas.

Bendrai viską prižiūri:
priežiūra@susirašom.saugokmedi.lt
Jai ir bet kurio sąrašo prižiūrėtojai gali rašyti ir tiesiai per šį puslapį, be elektroninio pašto. Dėk savo slapyvardį, elektroninį adresą ir laišką į 1 krūvą, į vieną langelį:

Kaip veikia sąrašas

Kiekvienas sąrašas turi dar ir savo prižiūrėtoją. Pirmiausia rašyk jai.
Bendra, arba tam tikro sąrašo prižiūrėtoja jungia, atjungia dalyvius, kuria naujus sąrašus ir skiria jų prižiūrėtojas.
Dalyviai joms duoda savo adresą. Viešai jo niekas nemato, net kiti dalyviai, kai gauna tavo laišką.
Jei dalyvė nori slėpti savo vardą dar ir nuo sąrašo prižiūrėtojos, tegul prašo bendros prižiūrėtojos.

Siuntėjos adresą keičiame sąrašo adresu. Todėl tavo atsakymas jai savaime eina į sąrašą, o ne siuntėjai. Jei nori rašyti vien siuntėjai, turi žinoti jos adresą ir juo pakeisti savaiminį, sąrašo adresą.
Jei jo nežinai, prašyk prižiūrėtojos, kad persiųstų.

Dalyvauti gali ne tik pavienis žmogus, o ir sąrašas kitur. Duok jo adresą. Užtikrink, kad anas sąrašas praleidžia šio sąrašo laiškus. Dažniausiai tam reikia rašyti ten dalyviu mūsų sąrašo adresą. Bet tada ir anas sąrašas siųs laiškus mums. Čia prižiūrėtoja spręs ar leisti juos, ar ne. Jei anam sąrašui uždraus rašyti čia, jam vistiek galės leisti gauti mūsų laiškus.

Rašyti gali ir nedalyvai. Atsakymus teks skaityti nuorašuose (archyve).

Jei sąrašo prižiūrėtoja laužo savo pačios taisykles, skųsk bendrai priežiūrai. Gali kurti kitą susirašinėjimą. Į jį perbėgs tie dalyviai, kurie tavo priekaištams pritaria.

Rašai vienu adresu. Laišką dauginame visiems dalyviams. Laiškų nuorašus (archyvą) galime nesaugoti, saugoti viešai, arba slaptai.

Susirašinėjimų (sąrašų) dalykai (temos) nėra griežti. Visur galima rašyti bet ką.

Praeitis

Abu sąrašai anksčiau buvo srityje konferencijos.lt. 2015 metų rūdenį aną vietą užgrobė valdžios mylėtojas, anos srities prižiūrėtojas.
Valdžia jam už tai dosniai atlygino, iš anksto davė sotų, nevaldišką darbą. Ten jį šeria iki šiol.
Porą metų jis vaizdavo, neva abu Sąrašus tebevaldo Andriukas dviratukas. Bet pavyko apkvailinti tik 1 žmogų, kuris prisijungė ten naujas. O laiškų neberašė niekas.
2017 metais prižiūrėtojas abu Sąrašus ištrynė.
Sąrašas "Bendrijos" buvo dingstis užgrobti abu susirašinėjimus.
Tuo valdžia pripažino, kad mūsų veikla svarbi.

Apie 1999 metus sąrašo "Dviratis" nebuvo. Jo dalyviai dalyvavo susirašinėjime "Turizmas" srityje osf.lt. Ją valdė paklusnių valdžiai žmonių augintojai "Atviros Lietuvos Fondas". Kai aną uždarė, susirašinėjimus perėmė srities konferencijos.lt valdytojas.
Po poros metų sukčiai iš Lietuvos Dviratininkų Bendrijos (LDB) kažkodėl atsiskyrė į sąrašą "Dviratis" srityje "Yahoo" ir sukvietė ten dviratastus iš "Turizmas". - Apie 400. Ten jie skatino melą, apgaules, kliedesius, keiksmus, užsiėmė "cenzūrą".
Tą patį, nors ir mažiau, darė susirašinėjimo "Turizmas" prižiūrėtojas "De Gama".
Andriukas dviratukas ir keletas kitų žmonių tai atskleidė. Juos "Dviratis" prižiūrėtojai ir dalyviai iškeikė. Tuo sulaužė savo pačių taisykles. O laiškų apie tai nepraleido. Susirašinėjime "Turizmas" už tą patį iškeikė tik dalyviai, ne prižiūrėtojas.
2005 metais Andriukas dviratukas sukurė atskirą susirašinėjimą "Dviratis" srityje konferencijos.lt. Pradžioje ten perbėgo tik 20 žmonių. Į jį kažkodėl perbėgo ir sukčiai iš LDB. Po to jie išvarė iš seno susirašinėjimo "Dviratis" keletą Andriuko užtarėjų ir tų, kurie tik paminėjo jo vardą. Tiek baisus jis yra valdžios padų laižytojams.
2005 metais iš "Turizmas" išvarė Andriuką ir cenzorius "De Gama". O melagius, reklamuotojus, ir keikūnus paliko. Paskui anas teisinosi: teisus gali būti ir neteisus.
2007 metais, už tai, kad pranašavo ekonomikos nuosmukį, kažkas išvarė Andriuką ir iš "NGO" susirašinėjimo. Gal tai padarė ano prižiūrėtojai: "Nevyriausybinių organizacijų paramos ir informacijos centras" (NISC). Aną įsteigė ir tebešeria "Atviros Lietuvos Fondas". Andriukas juos apskundė konferencijos.lt prižiūrėtojui. Anas žadėjo juos tramdyti, bet netęsėjo. Matyt pats juos skatino. O gal pats išvarė, o ne jie. O gal kartu.

Skirtingai negu senas susirašinėjimas "Dviratis", naują kurė nauji žmonės, o ne esamo sąrašo atskalūnai. Naujokai nepažinojo dalyko ir kitų dalyvių. Jie susidomėjo tuo ką rašome, o ne tuo, kad anksčiau buvome "kartu". Iki 2015 metų teisingas naujas sąrašas "Dviratis" pritraukė 147 dalyvius... Dar porą dešimčių perėjunų. Anie paskui atsijungė, nes nuobodu yra susirašinėti dalykiškai, nesibarti, nesikeikti ir nešlovinti valdžios, kad gauti trupinėlį iš anos.

Atnaujink adresą

Kažkiek žmonių pamiršo, kad dalyvauja susirašinėjime, apleido savo elektroninio pašto adresus. Jie nebeveikia. Užmarštį paskatino tai, kad pusantrų metų, 2015-2017, susirašinėjimas "Dviratis" buvo užgrobtas, nevyko. Apie tai skaityk aukščiau. Nors, kartais Andriukas dviratukas rašydavo dalyviams ir tuo metu.
Dalis žmonių neatnaujino adreso, todėl laiškų negauna.

Kai savo adresą pakeisi, nepamiršk naują pranešti prižiūrėtojai.

Nenaudokite elektroninio pašto ir paieškos iš "Google" ("Gmail").

"Google" iškraipo paiešką. Už tai Europos Komisija jau baudė juos kelis kartus po kelis milijardus $.

"Google" šnipinėja, trikdo, trukdo, be jūsų žinios ir be pagrindo deda laiškus į nepageidaujamų skyrių ("spamą"), arba išvis vagia juos be pėdsako, ypač kurie peikia valdžią. Nėra jokio būdo tai pranešti "Google" darbuotojams, pareikalauti liautis. Jie netgi skelbia, kad nepriima prašymų šalinti kliutis. Neva kliaujasi tik savo vartotojais... Nors, vartotojams apie tai nesako. Gavėja galėtų paspausti mygtuką "Not spam". Bet nėra ant ko, jei laiškas dingo. Ji net nežino, kad jai rašėte.
Visi mūsų susirašinėjimo laiškai šitaip dingo pas "Google".
Kartais jie ne vagia, o atsisako priimti laišką. Tada siuntėjui meluoja priežastį... Neva jis siunčią per dažnai. Nors, nepriėmė dar nei karto... Neva laiško adresas turi atitikti "standartą". Nors, jis jį atitinka. Jie patys jo neskaitė. Jie tyliai prasimano neva siuntėjo adresas, kokius matai šiame puslapyje, turi būti be lietuviškų raidžių. Standartas to nedraudžia. Svarbu tik, kad adresas būtų tikras. Kad juo galima būtų rašyti. Tai galima. Nebent jūsų programos nekokybiškos. O ir atitinkančių jų pramanus laiškų jie neima...
https://support.google.com/mail/answer/81126
Savo puslapių sašlavyne, o ne atsisakymo pranešime, jie mini dar vieną standartą. Bet ir jis nedraudžia lietuviškų raidžių. Kitaip būtų keista. Jis tik siūlo nemaišyti kalbų. Nerinkti raidžių iš skirtingų kalbų. Ir jis nėra privalomas internetui. Jį pasirenka patys "Google". Vienašališkai. To standarto tikslas yra visai kitas.
Atsisakyti laiško negalima vien dėl jo išvaizdos. ... O ji gera. ... Svarbu tik, kad jis įskaitomas. Tai spręsti turi ne "Google", o gavėjas.
"Google" patys laužo šį elektroninio pašto standartą. Bet kaltina kitus žmones, neva laužome kitus tariamus standartus.
https://support.google.com/mail/answer/188131
"Google" meluoja neva sulaiko ne visus, o tik dalį tavo laiškų. Taip būna retai, kai laiško sandara pagal juos bloga. Tada tikrai pataisai ir praeina... Arba tikriausiai jau nepraeina, nes tą pirmą, nesekmingą bandymą juk skaičiuoja į per didelį dažnį. O tada jau nepraleidžia visų tavo laiškų.
Jie siūlo skaityti aibę nuorodų savo internete ir spėlioti kas blogai. Nors, priežastį turi rašyti tiesiai atsisakyme. O jame rašo melą. Pavyzdžiui, jei rašo, kad siunti per dažnai, tada turi po kiek laiko praleisti. Bet tas laikas niekada neateina. Nes jie skaičiuoja ir patį kiekvieną bandymą. Amžinai reikalauja laukti, bandyti vėliau.
Pagaliau, kada galvon šauna, jiems pabosta nuolat versti laukti. Tada "Google" atmeta laišką neva kaip "spamą". - Vėl meluoja. Kitaip, turėtų pranešti apie spamą mums. Juk patys savo pezalų puslapiuose reikalauja, kad būtų tam adresas. Bet nepraneša. Nes bijo išsiduoti, kad priežasties nėra. Juk tektųaiškinti.
Jie taip daro tyčia. Gal taip ten dirba žinomo politiko Andriaus Kubiliaus sūnus:
http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti/rinkimai#Konservatoriai valdo Google

2017.08.22 viešą laišką "Google" ("Gmail") praleido tik 2017.08.29. - Tokį pat, nepakeistą, kokį iki tol nepraleisdavo tariamai blogą.
Gal nusileido po to kaip jų elgesį čia aprašiau. O gal žmonės paisė mano patarimo žymėti "Google" mūsų susirašinėjimo adresą kaip ne spamą. Jie galėjo žymėti ankstesnį laišką. Nes šio neturi.
Bet kas iš to? Laiškas pavėlavo. - Po susirinkimo.
"Google" vis tiek padėjo tą į kiekvieno gavėjo "spam" skyrių (šlamšto), kad gavėjas nematytų. Šį laišką rasi nuorašuose.

Saugų elektroninio pašto adresą ("dėžutę") galime suteikti čia.

Sąrašai
VadinaDalykasPrižiūriLaiškų nuorašai (archyvas)Dalyvių
dviratis@susirašom.saugokmedi.ltDviračiai, gamta, kaimas, miestas, politika.

Laišku nebėra daug. Todėl rašome ne vien apie dviračius, o apie visus viešus reikalus.
Kas domisi politika, tegul lavinasi ir dviračiu. - Nepatrukdys...
Anksčiau jiems laikėm atskirą sąrašą "Bendrijos".

Andriukas dviratukas:
http://andrius.saugokmedi.lt
dviratis

Nuo 2017 metų.
2005-2016 metus perkelsime iš ankstenės vietos vėliau. Skaityk apie konferencijos.lt aukščiau.

122
bendrijos@susirašom.saugokmedi.ltGamta, kaimas, miestas, politika.

Raginimams, veiksmui, darbui su politikais.
Jie gauna laiškus ir iš "Dviratis".
Net jeigu ne visus dviračiai domintų, "Dviratis" jau mažai rašo apie dviračius. O tiek kiek rašo apie juos, tegul pakenčia ir šie dalyviai.

bendrijos

Nuo 2017 metų.
2012-2016 metus perkelsime iš ankstenės vietos vėliau. Skaityk apie konferencijos.lt aukščiau.

Laiškus gauna ir "Dviratis". Bet ne visus ten dedu į nuorašus. Šiuo metu šis nuorašas pilnesnis.

439

Daug iš jų yra valdžios priešai. Keletas yra valdžioje, apsimetėliai. Seimo ir Savivaldybės Tarybos nariai kai kurie, nusikaltėlių partija "Valstiečių ir žaliųjų sąjunga".

Nuoroda

http://andrius.saugokmedi.lt/kadaryti#vaikyk
Įstatymų sąrašas. Pamokos, ruošiniai kaip vaikyti, skųsti suktus valdininkus, statybininkus, kirtėjus, teisėjus, policajus...